Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mures
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania
 
Filiala Mureş
 
        Aduce la cunoştinţa economiştilor şi contabililor din judeţul nostru care doresc să dobândească calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, că CECCAR organizează examenul de acces la profesia contabilă în zilele de 02 şi 09 octombrie 2016.
        Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea la examen şi la cursul de pregatire al examenului se pot obţine de la sediul filialei din Tg.Mureş, str.Marton Aron nr. 14, telefon 0265-268798.  

-------------------------------------------------------------------------

TERMEN DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE ACCES : 09 SEPTEMBRIE 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

Noutati examene   Se descarca de AICI

 ------------------------------------------------------------------------------

 

ACCESUL LA PROFESIE -02 si 09 octombrie 2016În ziua de 02 octombrie 2016, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. În ziua de 09 octombrie 2016, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

 -------------------------------------------------------------------------- 

ANUNT IMPORTANT !!!

Se pot achizitiona de la sediul filialei CECCAR Mures (str. Marton Aron nr.14 Tg Mures) publicatia "GHID PENTRU PREGATIREA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ACCES LA STAGIUL  PENTRU OBTINEREA CALITATII DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT"  EDITIA V - A  REVIZUITA  - AN 2016 .  Pret : 85 lei

În atentia candidatilor la examenul de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitătii de expert contabil si de contabil autorizat
 
 
Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizati din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitătii de expert contabil si de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.
 
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calitătii de expert contabil si de contabil autorizat, precum si reglementările privind stagiul si examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, si se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 
Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica si bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, pentru fiecare disciplină.
 
Având în vedere cele mai sus mentionate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitătii de expert contabil si contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislatia în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidatilor în vederea sustinerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terti în acelasi scop nu are avizul CECCAR si nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea si relevanta educatională a lucrării. Inclusiv în situatia în care în titlul sau în prezentarea lucrării este mentionat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garantia că lucrarea respectă cerintele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terti reprezintă strict initiativa acestora, fără consimtământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării si comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acesti terti.”

 

___________________________________________________

TEMATICA EXAMENULUI DE ACCES  - 02 -09 OCTOMBRIE 2016

 
Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil       AICI
 
Programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat    AICI
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Înscrierile la examenul de admitere la stagiu se fac la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu pe baza următoarelor documente:
- Cererea de înscriere;
- Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
- Curriculum vitae;
- Copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat), cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- Certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
- Copie după actul de identitate(CI/BI);
- 3 fotografii tip buletin.
Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008.
 
Formulare:  Cerere de inscriere     AICI                  Curriculum Vitae     AICI

Pentru cresterea nivelului de pregatire al candidatilor la examenul de admitere la stagiu si sprijinirea celor care doresc sa acceada la stagiul de expert contabil si de contabil autorizat, filiala organizeaza cursuri de pregatire. 

Curs de pregatire - examen de acces la stagiu se va organiza in functie de cerere, la sediul filialei, cu durata de 40 de ore, disciplinele predate : Evaluarea intreprinderii ( 8 ore); Contabilitate-IFRS ( 16 ore); Fiscalitate ( 8 ore); Audit ( 4 ore); Doctrina si deontologie profesionala (4 ore)

Taxa de participare: 600 lei

Cei interesati pot sa depuna la filiala cererea de inscriere la curs zilnic, intre orele 8-16 . 

Cererile de inscriere se pot transmite prin e-mail ceccarmures@ceccarmures.ro, prin fax 0265/268798 sau se pot depune personal la sediul filialei din str.Marton Aron nr.14 din Tg.Mures.

Model de cerere  se descarca  AICI

2. Procedurile de echivalare a examenului de admitere la stagiu, pt absolventii programelor de masterat

 Continutul dosarului de  echivalare a examenului de admitere la stagiu, categoria experti contabili

Dosarele de echivalare se primesc la Directia de specialitate din cadrul CECCAR  

Se descarca    aici    Anexe aici

Institutiile de invatamint superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare aflati de pe site-ul central www.ceccar.ro

 ...................................................................................................

3. Examenul de aptitudini  se va organiza in perioada 06-13 noiembrie 2016

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Tematica examenului de aptitudini   AICI

Continutul dosarului de inscriere la examen se descarca AICI
 
Cei interesati pot achizitiona de la sediul filialei : "Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat" Editura CECCAR 2015

 ........................................................................................................

Acte necesare la inscriere in Tabloul Corpului dupa promovarea examenului de aptitudini:

Formular de inscriere     Cerere AICI 

Formular  Fisa personala  Aici

Formular  Juramant  Aici

 
 
           .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009