Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mures
 

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

Noutati examene   Se descarca de AICI

 

 

ACCESUL LA PROFESIE

1. EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 2014, se organizează în zilele de

5 şi 12 octombrie.

Pentru contabil autorizat:

-

În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept.

Pentru expert contabil:

-

În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept;

-

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de

În ziua de 12 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 12 octombrie 2014, la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  
TEMATICA EXAMENULUI DE ACCES 29 SEPTEMBRIE - 06 OCTOMBRIE 2013
 
CATEGORIA EXPERTI CONTABILI     AICI
 
CATEGORIA CONTABILI  AUTORIZATI  AICI
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.
 
          Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.
  

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”. - AN 2013

ü          Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

ü                   Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces din 29 sept.-6 oct. 2013.

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

 .................................................................................................................. 

Înscrierile la examenul de admitere la stagiu se fac la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu pe baza următoarelor documente:
- Cererea de înscriere;
- Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
- Curriculum vitae;
- Copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat), cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- Certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
- Copie după actul de identitate(CI/BI);
- 3 fotografii tip buletin.
Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008.
 
Formulare:  Cerere de inscriere     AICI                  Curriculum Vitae     AICI

Pentru cresterea nivelului de pregatire al candidatilor la examenul de admitere la stagiu si sprijinirea celor care doresc sa acceada la stagiul de expert contabil si de contabil autorizat, filiala organizeaza cursuri de pregatire. 

Curs de pregatire - examen de acces la stagiu se va organiza in functie de cerere, la sediul filialei, cu durata de 40 de ore, disciplinele predate : Evaluarea intreprinderii ( 8 ore); Contabilitate-IFRS ( 16 ore); Fiscalitate ( 8 ore); Audit ( 4 ore); Doctrina si deontologie profesionala (4 ore)

Taxa de participare: 600 lei

Cei interesati pot sa depuna la filiala cererea de inscriere la curs zilnic, intre orele 8-16 . 

Cererile de inscriere se pot transmite prin e-mail ceccarmures@ceccarmures.ro, prin fax 0265/268798 sau se pot depune personal la sediul filialei din str.Marton Aron nr.14 din Tg.Mures.

Model de cerere  se descarca  AICI

2. Procedurile de echivalare a examenului de admitere la stagiu, pt absolventii programelor de masterat

 Continutul dosarului de  echivalare a examenului de admitere la stagiu, categoria experti contabili

Dosarele de echivalare se primesc la Directia de specialitate din cadrul CECCAR  

Se descarca    aici    Anexe aici

Institutiile de invatamint superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare aflati de pe site-ul central www.ceccar.ro

 ...................................................................................................

3. Examenul de aptitudini  se va organiza in perioada 16-23 noiembrie 2014

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Tematica examenului de aptitudini   AICI

Continutul dosarului de inscriere la examen se descarca AICI
 
Cei interesati pot achizitiona de la sediul filialei : "Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat" Editura CECCAR 2013

 ........................................................................................................

Acte necesare la inscriere in Tabloul Corpului dupa promovarea examenului de aptitudini:

Formular de inscriere     Cerere AICI 

Formular  Fisa personala  Aici

Formular  Juramant  Aici

 Declaratie de cazier  AICI

 

                                               In atentia stagiarilor
care au promovat examenul de admitere la stagiu in perioada 2003-2006
 
          Avand in vedere numarul mare de stagiari inscrisi in evidentele Corpului, care, potrivit art.39 alin.1 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, au depasit 4 ani de la sustinerea examenului de admitere la stagiu, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR a aprobat ca toti stagiarii care au promovat examenul de admitere la stagiu in perioada 2003-2006 sa se prezinte la examenul de aptitudini din sesiunea 17-24 octombrie 2010 pentru clarificarea situatiei.
          Posibilitatea participarii la examenul de aptitudini din sesiunea 17-24 octombrie 2010 a persoanelor care au promovat examenul de admitere la stagiu in sesiunile 2003-2006 in urmatoarele conditii:
 
-         au efectuat zilele de pregatire tehnica si deontologica organizate de filiala pana la data sustinerii examenului de aptitudini;
-         au prezentat sase rapoarte semestriale in care au dezvoltat un caz practic;
-         au obligatiile financiare achitate catre Corp;
-         completeaza dosarul de prezentare la examenul de aptitudini
 
Taxa de examen pentru categoria de experti contabili 175 euro echivalent in lei, curs BNR in ziua platii; iar pentru categoria de contabili autorizati 125 euro echivalent in lei, curs BNR in ziua platii.
Termen de depunere a dosarelor de inscriere la examen: 20 septembrie 2010
 
     In situatia in care cei mentionati mai sus nu se vor prezenta la sesiunea din 17 si 24 octombrie 2010 a examenului de aptitudini acestia vor fi radiati din evidentele Corpului si daca vor dori obtinerea calitatii de expert contabil/contabil autorizat vor sustine din nou examenul de admitere la stagiu urmat de efectuarea stagiului si sutinerea examenului de aptitudini.

 

  

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009