Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mures
 
Protocol recunoastere ore CPD încheiat cu Camera Consultantilor Fiscali
 
În conformitate cu prevederile Protocolului de Colaborare încheiat cu Camera Consultantilor Fiscali din România se vor recunoaste în baza adeverintelor eliberate de organismele profesionale, la cererea membrilor, 10 ore de pregătire efectuate la disciplina fiscalitate.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI

ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI

DIN ROMÂNIA

                                                       Comunicare

 

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensa in perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a indeplinirii obligatiilor declarative precum si pentru a stabili vectorul fiscal al clientilor care desfasoara activitati reglementate de Legea nr. 170/2016 dar si de modificarile introduse in Codul Fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilitatilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

 In acest sens, prin Hotararea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisa in baza Hotararii Conferintei Nationale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 in urma consultarii Presedintilor de filiale, s-a aprobat ca dispozitie tranzitorie pentru anul 2017 in cadrul Sistemului de cotizatii, prelungirea termenului de aplicare a facilitatilor financiare prevazute in cadrul art.4, alin. (2) si (3) si de depunere a raportului anual de activitate prevazut in cadrul art.7 alin.(1)-(3) pana la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi ramanand neschimbate. 

 

                    Consiliul Superior al CECCAR

                           Preşedinte

                          Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

 -------------------------------------------
 -  Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România
     Ghid ANAF se descarca AICI
 

- Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al presedintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015   se descarca de AICI

-----------

 Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

 descarcati de AICI

 Expunere de motive CECCAR  se descarca AICI

 -----------------------------------------------

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta
 
Academia de stiinte si Tehnici Contabile si Financiare din Franta organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare sedintele Consiliului de Stat., întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, pre
La eveniment va fi prezent, de asemenea, presedintele Consiliului Superior al Ordinului Expertilor Contabili din Franta, Philippe Arraou, care va avea o interventie pe parcursul diminetii. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.
Interventia presedintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteti înscrie la webinaraici.

 ----------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Informare membrii

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce priveste metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum si sistemul de cotizatii în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesionistilor contabili.

 

Aceste materiale pot fi descarcate mai jos

 Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

 Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru

  Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

 Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei;

 Raport anual de activitate; 

 Raport anual de activitate simplificat;

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------                       
  Parafele utilizate de membrii filialei pana la sfarsitul anului 2016 au devenit “NULE” incepand cu 01.01.2017.

La plata integrala a cotizatiilor datorate pentru anul 2017, odata cu acordarea vizei de exercitare a profesiei
pentru anul 2017, se distribuie  parafa “NOUA” cu valabilitate in anul 2017.
Astfel membrii filialei sunt rugati sa depuna la filiala parafele de lucru vechi care se afla in posesia lor, deoarece nu mai sunt valabile.
Mentionam ca parafele sunt proprietatea Corpului  si trebuie sa fie predate pe baza de proces verbal.

--------------------------------------------------------------

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
Ca urmare a numeroaselor discutii pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede iesirea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România de sub supravegherea CSIPPC si modificarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Mentionăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care expertii contabili le pot presta.
Asteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 -------------------------------------------------------------------            

Recunoaşterea titlului profesional pe teritoriul altor state

În temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România “Cetăţenii români sau cetăţenii unui stat membru, deţinători ai unui titlu oficial de calificare român, care vor să dovedească, pentru a se putea stabili într-un stat membru, că au exercitat efectiv şi legal o profesie reglementată în România în decursul unei anumite perioade, adresează o cerere în acest sens autorităţilor române. Autoritatea română competentă eliberează solicitantului o adeverinţă, care reprezintă o dovadă suficientă a acestui fapt.”

În acest sens, profesioniştii contabili interesaţi de eliberarea unui document care să ateste statutul lor în cadrul organismului profesional, precum şi etapele urmate pentru dobândirea titlului profesional, pot transmite la CECCAR o solicitare, însoţită de copia carnetului de membru şi a cărţii de identitate.

La nivelul statelor membre:

Comisia Europeană a elaborat cu sprijinul autorităţilor competente harta interactivă a profesiilor reglementate din fiecare stat, care poate fi consultată şi online.

Totodată, evidenţa autorităţilor competente şi a profesiilor reglementate, în domeniul contabil, poate fi consultată:

în Baza de date a profesiilor reglementate,

pe site-ul FEE (The Federation of European Accountants).  

La nivel internaţional:

Evidenţa autorităţilor competente, în domeniul profesiei contabile, poate fi consultată pe site-ul IFAC (International Federation of Accountants).

 --------------------------------------------------------- 

Recunoaşterea calificărilor profesionale

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizarea societăţilor in vederea obtinerii

Autorizatiei de functionare CECCAR

1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

- societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;

- majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

- acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

- obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

- actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator in forma extinsa, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);

- declaratia pe proprie raspundere, cererea de inscriere, declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate si fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii (formulare standard, anexate)

- dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii;

- copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009